-16%

MY SIZE PRO CONDOMS 60mm 36 UNITS – ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ MY SIZE PRO 60mm ΤΕΜΑΧΙΑ 36

Original price was: €39.90.Η τρέχουσα τιμή είναι: €33.40.

MYSIZE
EAN: 4025838436605Διαθεσιμότητα: ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ . Κωδικός προϊόντος: 4025838436605 Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Περιγραφή

MY SIZE PRO CONDOMS 60mm 36 UNITS – Κάθε άντρας είναι μοναδικός. Τα μέτρα σας επίσης. Δεν υπάρχουν μέσοι όροι. Ένα προφυλακτικό που θα ταιριάζει τέλεια σε όλους τους άντρες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, φτιαγμένο στα μέτρα τους, προσφέροντας την τέλεια ατομική εφαρμογή, με ανώτερη ποιότητα. Αυτός ήταν ο στόχος μας όταν ξεκινήσαμε το 2008. Η MY.SIZE ανακάλυψε μια ασφαλέστερη και πιο αισθησιακή σεξουαλική ζωή, πέρα ​​από τα σύνορα της Ευρώπης. Προσφέρουμε για ατομική χρήση ένα κάλυμμα των αρσενικών γεννητικών οργάνων, φτιαγμένο για να επιτρέπει ένα αίσθημα ευεξίας και ασφάλειας.

Με το MY.SIZE όλα τα παράπονα σχετικά με τη χρήση προφυλακτικών λόγω έλλειψης ευαισθησίας εξαλείφονται και μετατρέπονται σε υπερευαισθησία και καθαρή απόλαυση.

Προσωπική συναινετική αντισύλληψη, ενσωματωμένη σε απρόσκοπτη ασφάλεια και ευαίσθητη ευχαρίστηση: μια σεξουαλική λύση για τους ανθρώπους.

Το MY.SIZE προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες με το MY.SIZE PRO.

 • Μονάδες: 36 μονάδες
 • Διάμετρος: 60mm

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Η MY.SIZE PRO είναι η μόνη μάρκα στον κόσμο που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλάτους για τους χρήστες του: 45 – 47 – 49 -53 – 57 – 60 – 64 – 69 – 72.

ΩΡΑΙΟ ΔΕΡΜΑ

 • Προϊόν με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνα λόγω της χρήσης καθαρού VYTEX: λατέξ που περιέχει 90% λιγότερες πρωτεΐνες λατέξ από το συνηθισμένο λατέξ, με αποτέλεσμα ένα προϊόν που είναι σχεδόν εντελώς αλλεργιογόνο, απαλλαγμένο από πρωτεΐνες και μολυσματικούς παράγοντες.

ΜΥΡΩΔΙΑ

 • Ουσιαστική μείωση της συνηθισμένης μυρωδιάς του προφυλακτικού, χάρη στη χρήση υψηλής καθαρότητας VYTEXLatex.

ΥΠΕΡ-ευαίσθητο

 • Με πάχος τοιχώματος μόνο 0,05 – 0,06mm,  το προφυλακτικό MY.SIZE PRO είναι πολύ λεπτότερο και προσφέρει μια υπερευαίσθητη φυσική αίσθηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Τα προσαρμοσμένα προφυλακτικά μας μειώνουν την καταβληθείσα προσπάθεια που γίνεται κατά την τοποθέτηση του προφυλακτικού, την πιο κοινή αιτία θραύσης προφυλακτικών.

VEGAN

 • Τα προφυλακτικά MY.SIZE PRO δεν περιέχουν ζωικά συστατικά ή υλικά.

ΧΡΗΣΗ

 • Η ειδική σφράγιση των προφυλακτικών MY.SIZE PRO είναι πολύ λεπτή, επομένως και πολύ απλή στο άνοιγμα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 • Πολύ πάνω από το πρότυπο, τα vegan προφυλακτικά μας κατασκευάζονται με πιστοποιημένη και βιώσιμη διαδικασία. Όλα τα προϊόντα φέρουν την ετικέτα CE και εφαρμόζουν την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της ΕΕ, 93/42 / ΕΟΚ.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

 • Τα εργασιακά δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας των προμηθευτών μας επανεξετάζονται τακτικά και συμμορφώνονται μόνιμα με τα διεθνή πρότυπα της ΟΙΑ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

 • Τα μέτρα περιβαλλοντικής και βιωσιμότητας της διαδικασίας κατασκευής των προϊόντων μας ελέγχονται τακτικά και συμμορφώνονται μόνιμα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Εγγυάται τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της διαδικασίας κατασκευής.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Μέχρι το 2021 περισσότερο από το 60% της ενέργειας που απαιτείται για τη διαδικασία κατασκευής των προϊόντων μας θα προέρχεται από ανανεώσιμους πόρους. Ακολουθούμε επίσης ένα αυστηρό σχήμα ανακύκλωσης νερού και χρήσης βρόχινου νερού.

Every man is UNIQUE. Your measures too. There are no averages. A condom that fits perfectly to all men regardless of its size, made to measure, offering the perfect individual fit, with superior quality, that was our modest goal when we started back in 2008. MY.SIZE has reinvented a safer and more sensual sex life, beyond the borders of Europe. We offer for individual use a male genital cover, made to allow a feeling of well-being and security.

With MY. SIZE all complaints about condom use are being eliminated due to lack of sensitivity and become pure pleasure and ultrasensitivity.

Personal contraception, but consensual, integrated into unhindered safety and sensitive pleasure: a sexual solution for people.

MY.SIZE adapts to all needs in MY.SIZE PRO.

 • Units: 36 units
 • Diameter: 60mm

UNIQUE 

 • MY.SIZE PRO is the only brand in the world that offers a wide range of widths for its users: 45 – 47 – 49 -53 – 57 – 60 – 64 – 69 – 72.

NICE-SKIN

 • Product low in allergens due to the use of pure VYTEX: latex containing 90% less latex proteins than the usual latex, resulting in a product that is almost completely allergenic, free of proteins and contaminants.

SMELL

 • Substantial reduction of the usual smell of the condom, thanks to the use of high purity VYTEXLatex.

ULTRA-SENSITIVE

 • With a wall thickness of only 0.05 – 0.06mm, MY.SIZE PRO condoms are much thinner and offer an ultrasensitive natural feel.

SAFETY

 • Our custom condoms reduce the applied effort that occurs when putting on the condom, the most common cause of condom breakage.

VEGAN

 • Our MY.SIZE PRO condoms are exempt from any product and do not contain any animal ingredients or materials.

USE

 • The special sealing lamina of our MY.SIZE PRO condoms is very thin, therefore it is very simple to open.

QUALITY

 • Well above the standard, our vegan condoms are manufactured under a certified and sustainable process. All products bear the CE label and apply the EU Medical Device Directive, 93/42/EEC.

LEGALITY

 • The labor rights and working conditions of our suppliers are regularly reviewed and permanently comply with the international standards of the OIA, International Labor Organization.

SUSTAINABILITY 

 • The environmental and sustainability measures of the manufacturing process of our products are regularly reviewed and permanently comply with the international standard ISO 14001. It guarantees the continuous improvement of the environmental performance of the manufacturing process.

SOLAR ENERGY

 • By 2021 more than 60% of the energy needed for the manufacturing process of our products will come from regenerative resources. We also follow a rigorous scheme of water recycling and rainwater use.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, sexplay.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα sexplay.gr, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας sexplay.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών  που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το sexplay.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος sexplay.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου sexplay.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του sexplay.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις  διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το sexplay.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

BRAND