Περιγραφή

PILLS FOR BREAST AUGMENTATION PROCURVES PLUS – Τα Procurves Plus είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε χάπια για την αύξηση του στήθους με φυσικό τρόπο χάρη στα φυσικά συστατικά του που ενισχύουν τους ιστούς του μαστού και ενεργοποιούν τους μαστικούς αδένες. Αυτό προκαλεί αύξηση στο μέγεθος του στήθους, παρέχοντας τη απαιτούμενη ποσότητα θρεπτικών συστατικών και φυτοοιστρογόνων.

Τα χάπια αύξησης στήθους Procurves Plus έχουν οιστρογονικά χαρακτηριστικά που προκαλούν την αύξηση του στήθους με φυσικό τρόπο επανενεργοποιώντας τους μαστικούς αδένες και τους αναπτυσσόμενους ιστούς. Οι υποδοχείς οιστρογόνων λαμβάνουν τα συστατικά του Procurves Plus που διεγείρουν τον μαστικό ιστό αυξάνοντάς το.
Το στήθος μιας γυναίκας συνήθως αναπτύσσεται στην εφηβεία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, λόγω ορμονικών ή προβλημάτων διατροφής, δεν υπάρχει σωστή ανάπτυξη. Με τον παραπάνω τρόπο, το Procurves Plus αυξάνει φυσικά το στήθος σας και σε μόλις 4 εβδομάδες θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματα, να γίνονται δηλαδή στα στήθη σας πιο μεγάλα και στητά χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Θα πρέπει να παίρνετε δύο χάπια την ημέρα. Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που δεν βελτιώνει τα αποτελέσματά του όταν λαμβάνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Διαφορετικά, μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Συνιστάται να παίρνετε ένα χάπι το πρωί και ένα το βράδυ.

Συστατικά:

 • Μαγνήσιο: προστατεύει και αναπτύσσει τα κύτταρα του μαστού και συμβάλλει στη διατήρηση των συνδετικών ιστών για την αύξηση του μπούστου.
 • Χαλκός: είναι καλός για τον συνδετικό ιστό του δέρματος. Η έλλειψη χαλκού εμποδίζει την ανάπτυξη, γεγονός που δυσχεραίνει την αύξηση του στήθους.
 • Βιταμίνη Β6: Είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την ορμονική ρύθμιση, η οποία βοηθά στην αύξηση του στήθους σας.
 • Piper Nigrum: Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και διατηρεί το δέρμα πιο ελαστικό και υγιές. Η κύρια λειτουργία του είναι να διευκολύνει την απορρόφηση όλων των άλλων συστατικών πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Avena Sativa: είναι πλούσιο σε σαπωνίνες, φλαβονοειδή, μέταλλα και αλκαλοειδή που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός υγιούς ορμονικού συστήματος, το οποίο βοηθά στη διεύρυνση του μαστού και την ανάπτυξή του. 
 • Serenoa Rapens: αναστέλλει τη δράση του υποδοχέα ανδρογόνων και των οιστρογόνων εξισορροπώντας τα. Ομαλοποιεί τη δραστηριότητα των αδένων και των οργάνων.

Χαρακτηριστικά:

 • Λήψη από το στόμα
 • 60 χάπια
 • Αυξάνει το στήθος φυσικά
 • Συσφίγγει το στήθος
 • Βελτιώνει τους ιστούς των μαστικών αδένων

PILLS FOR BREAST AUGMENTATION PROCURVES PLUS – Food supplement in pills to increase the breasts naturally thanks to herbal ingredients that strengthen the tissues of the breast and reactivate the mammary glands. This generates an increase in breast size by providing the exact amount of nutrients and phytoestrogens.

Procurves Plus breast enhancement pills have estrogenic characteristics that cause breast augmentation to occur naturally by reactivating the mammary glands and developing tissues. The estrogen receptors receive the Procurves ingredients rather than stimulate the breast tissues to improve the size of the breast in this way.
The breast of a woman usually develops at puberty but in many cases, due to hormonal or feeding problems, there is no proper development. In this way, Procurves Plus increases your breasts naturally and in just 4 weeks you can start to see the results, getting firmer and bulkier breasts without surgery.

You should take two pills a day. It is a food supplement that does not improve its effects when taken in larger quantities. Otherwise, it may be counterproductive. It is advisable to take one pill in the morning and another at night.

Ingredients:

 • Magnesium: protects and develops breast cells and contributes to the maintenance of connective tissues to help increase the bust.
 • Copper: it is good for the connective tissue of the skin. The lack of copper prevents growth, which makes it difficult to increase the bust.
 • Vitamin B6: it is essential for the development and hormonal regularization, which helps to increase your breasts.
 • Piper Nigrum: antioxidant properties and keeps the skin more elastic and healthy. Its main function is to facilitate the absorption of all other components more quickly and efficiently.
 • Avena Sativa: it is rich in saponins, flavonoids, minerals and the alkaloids necessary to maintain a healthy hormonal system, which helps to enlarge the breast and its development.
 • Serenoa Rapens: inhibits the activity of the androgen receptor and estrogen by balancing them. Normalizes the activity of the glands and organs.

Features:

 • Orally
 • 60 pills
 • Increases breasts naturally
 • Firms the chest
 • Improves the tissues of the mammary glands

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, sexplay.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα sexplay.gr, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας sexplay.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών  που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το sexplay.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος sexplay.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου sexplay.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του sexplay.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις  διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το sexplay.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

BRAND