Περιγραφή

ANDROPENIS MINI – ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΕΟΥΣ – Το Andropenis Mini είναι μια συσκευή πέους ιατρικά κατάλληλη για άντρες με πέος κάτω από 8 εκ (3,2 ίντσες) σε στύση.

 • Τα ελατήρια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και οι άξονες αλουμινίου σε χειρουργικό χάλυβα.
 • Πρέπει να έχετε ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών.

Όλες οι ιατρικές μας συσκευές και οι συσκευές διεύρυνσης του πέους πρέπει να χρησιμοποιούνται με το πέος σε κατάσταση ηρεμίας.

Περιλαμβάνει:

 • Αλουμίνιο Androsilicone®: 2 μονάδες
 • Band Androcomfort®: 2 μονάδες
 • Για Androsilicone Androtop®®: 2 μονάδες
 • Για Androcomfort Androtop® Band: 2 μονάδες
 • Androring®: Οδηγίες 2 μονάδων CD σε 27 γλώσσες (για χρήση υπολογιστή) Βιβλίο οδηγιών σε 8 γλώσσες
 • Γρήγορος οδηγός
 • Δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο “100 σεξουαλικές συμβουλές”

Υπάρχουν πολλοί άντρες που αναζητούν ένα προϊόν που βελτιώνει το ανδρικό μόριο και να λειτουργεί πραγματικά. Κατανοούμε την απογοήτευσή τους στη μέση μιας αγοράς γεμάτης με πλαστά προϊόντα και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Τα προϊόντα μας για τη βελτίωση του άνδρα έχουν αποδειχθεί και έχουν εγκριθεί επαγγελματικά από τους μεγαλύτερους ουρολόγους. Το Andropenis Mini λειτουργεί το ίδιο με τα υπόλοιπα επεκτατικά πέους, αλλά το μίνι είναι κατάλληλο για άνδρες με μέγεθος πέους μικρότερο από 8 εκατοστά σε στύση. Είναι εύκολο στη χρήση και ιατρικά ελεγμένο. Μέσω της εφαρμογής της έλξης, το Andropenis Mini τεντώνει το πέος, σχηματίζοντας νέα κύτταρα, και κατά συνέπεια επιμηκύνοντας το.

Χρησιμοποιήστε το ανδρικό προϊόν βελτίωσης 4-9 ώρες την ημέρα, κάνοντας ένα διάλειμμα όταν είναι απαραίτητο. Συνειδητοποιήστε τα θαύματα που προσφέρει αυτό το προϊόν. Το Penis Extender βοηθά εκείνους που θέλουν να μεγεθύνουν το πέος τους, αυτούς που σχετίζονται με τη νόσο του Peyronie και εκείνους που θέλουν να αντιστρέψουν τα αποτελέσματα χειρουργικής επέμβασης μείωσης. Η συσκευή μας είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και χειρουργικό χάλυβα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αλλεργίες ή δυσφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης της για την επέκταση του πέους.

Η βελτίωση του ανδρικού σεξ είναι πραγματικότητα. Έχει δοκιμαστεί και σας προσφέρετε από τους ειδικούς της Andromedical.

Τώρα είναι η ώρα! Ξεκινήστε τη θεραπεία και θα δείτε αποτελέσματα για πάντα!


Andropenis Mini is an apparatus of penis medically appropriate for men with penises under 8 cm (3.2 inches) in erection.

 • The springs are manufactured in stainless steel and aluminum shafts in surgical steel.
 • You must have between 18 and 65 years of age.

All our medical appliances and our appliances of penis enlargement must be used with the penis in a floppy state .

Includes:

 • Aluminum Androsilicone®: 2 units
 • Androcomfort® Band: 2 units
 • For Androsilicone Androtop®®: 2 units
 • For Androcomfort Androtop®® Band: 2 units
 • Androring®: 2 units CD instructions in 27 languages (for use computer) Instruction book in 8 languages
 • Quick Guide
 • Free electronic book “100 Sexual Tips”

There are many men who are looking for a product that improves the male sex and really works. We understand their frustration in the middle of a market full of counterfeit products and unfulfilled promises. Our products for the improvement of the male have proven themselves and are approved professionally by main urologists.The Andropenis Mini works the same as the rest of the penis extenders, but the mini is suitable for men with penis sizes of less than 8 centimeters in length in erection.It is easy to use and medically tested. Through the application of the pressure of traction, the Andropenis Mini stretch the penis, by forming new cells, which is a penis enlargement.

Use the male product of enhancement 4-9 hours a day, taking a break when necessary. Realize the wonders that this product offers. The Penis Extender helps those who want to enlarge their penis, those related with Peyronie’s disease, and those who want to reverse the effects of reduction surgery. Our device of male enhancement is made of stainless steel, aluminum and surgical steel. There is no need to worry about allergies or discomfort during the use of the penis extender.

The improvement of the male sex is a reality. It is tested and offered to you by the experts of Andromedical.

Now is the time! Begins the treatment and you will see results for ever!

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, sexplay.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα sexplay.gr, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας sexplay.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών  που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το sexplay.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος sexplay.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου sexplay.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του sexplay.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις  διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το sexplay.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

BRAND