Περιγραφή

500 COSMETICS APPETITE REDUCER XS APPETITE – Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για να βοηθήσει να χάσετε βάρος και να εξαλείψετε το άγχος για το φαγητό. Αυτό το προϊόν είναι σε θέση να δημιουργήσει την αίσθηση του γεμάτου στομαχιού και να μειώσει την όρεξη μεταξύ των γευμάτων, δεδομένου ότι τα χάπια για την μείωση της πείνας διογκώνονται άπαξ καταποθούν. Το XS Natural Natural Suppressant δρα στην ψυχολογική φάση της πείνας, ελέγχοντας έτσι την εμφάνιση των επιθυμιών.

Είναι ένα εντελώς φυσικό προϊόν και η ένωση όλων των συστατικών του προωθεί την απώλεια βάρους πιο εύκολα. Επιπλέον, οι κάψουλες λειτουργούν ως κορεστικά, έτσι ώστε η πείνα να μειώνεται και να ελέγχεται η όρεξη όλη την ημέρα, διαγράφοντας όλες εκείνες οι στιγμές στις οποίες εμφανίζεται το άγχος για φαγητό.

Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να φουσκώνει το στομάχι έτσι ώστε το αίσθημα της πλήρους διατροφής να διαρκεί περισσότερο και έτσι να αποφεύγεται ο πόνος μεταξύ ωρών. Είναι επομένως ιδανικό να συνοδεύετε δίαιτες που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και την απώλεια λίπους. Ένα από τα καλύτερα κατασταλτικά της όρεξης! Το ιδανικό είναι να παίρνετε κάθε δόση 30 λεπτά πριν από τα κύρια γεύματα, έτσι ώστε τα χάπια να αρχίσουν να συνειδητοποιούν το αίσθημα κορεσμού. Μετά από αυτό το διάστημα το στομάχι θα νιώθει γεμάτο και, κατά συνέπεια, το άτομο θα τρώει λιγότερες ποσότητες τροφής.

Συνιστάται η λήψη του προϊόντος με άφθονο νερό για να εξασφαλιστεί ότι η ουσία φθάνει στο στομάχι. Συνιστάται επίσης να ενισχυθεί αυτή η θεραπεία με μια υγιεινή διατροφή και απαλή άσκηση. Θα πρέπει να παίρνετε 6 κάψουλες ημερησίως. Δεν συνιστάται η αύξηση της δόσης, καθώς τα αποτελέσματα δεν θα αυξηθούν.

Συστατικά:

 • Γλυκομαννάνη: ίνα που, χάρη στο νερό, διογκώνεται στο στομάχι.
 • Κόμμι γκουάρ: δρα ως κορεστικό και διογκώνεται στο στομάχι.
 • Χρώμιο Πικολινικό: ελέγχει την όρεξη και τον πόθο στην ψυχολογική του φάση, αυξάνει το μεταβολισμό και προστατεύει τη μυϊκή μάζα.

Χαρακτηριστικά:

 • 2 φιάλες των 90 καψουλών η καθεμία
 • Λήψη από το στόμα
 • Βοηθάει στο να χάσετε βάρος
 • Μειώνει την όρεξη μεταξύ ωρών
 • Δημιουργεί μια πλήρη αίσθηση στο στομάχι

Ideal food supplement to help lose weight and to eliminate anxiety about eating. This product is able to create the feeling of a full stomach to reduce appetite between meals, since the pills to remove hunger swell once ingested. XS Natural Appetite Suppressant acts in the psychological phase of hunger, thus controlling the appearance of cravings.

It is a totally natural product and the union of all its ingredients promotes weight loss more easily. In addition, the capsules work as satiating, so that hunger is reduced and it is easier to control the appetite throughout the day, erase all those moments in which the anxiety to eat appears.

This food supplement is able to inflate the stomach so that the feeling of being full lasts longer and thus prevent cravings from occurring between hours. It is, therefore, ideal to accompany diets aimed at losing weight and losing fat. One of the best appetite suppressants! The ideal is to take each dose 30 minutes before the main meals so that the pills begin to realize the satiating effect. After this time the stomach will appear full and, therefore, the person will eat less quantities of food.

It is recommended to take the product with plenty of water to ensure that the substance reaches the stomach. It is also advisable to reinforce this treatment with a healthy diet and gentle exercise. You should take 6 capsules daily. It is not advisable to increase the dose, since the results will not increase.

Ingredients:

 • Glucomannan: fiber that thanks to water, swells in the stomach.
 • Guar gum: acts as satiating and swells in the stomach.
 • Chromium Picolinate: controls the appetite and cravings in its psychological phase, increases metabolism and protects muscle mass.

Features:

 • 2 bottles of 90 capsules each
 • Orally
 • Help to lose weight
 • Decrease appetite between hours
 • Create a full stomach feeling

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, sexplay.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα sexplay.gr, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας sexplay.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών  που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το sexplay.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος sexplay.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου sexplay.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του sexplay.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις  διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το sexplay.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.